Ειδήσεις για Εβγήκαμεν εις τα πανία

«Εβγήκαμεν εις τα πανία» - Ημερολόγιο των θαλάσσιων εκστρατειών του πλοιάρχου Γ. Σαχίνη, 1824-1827

Διακόσια χρόνια μετά την Επανάσταση των Ελλήνων το 1821, το Ίδρυμα Ευγενίδου και τα Γενικά Αρχεία του Κράτους προσφέρουν...

09/07/2021 16:11