Ειδήσεις για Επιτροπή Εθνικής Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων της Κίνας

Κίνα: Σχέδιο για τη διασφάλιση επάρκειας των απαραίτητων έκτακτων ιατρικών προμηθειών

Το Πεκίνο θα ενισχύσει τις δυνατότητες που έχει για τη διασφάλιση των απαραίτητων ιατρικών προμηθειών και την αντιμετώπιση...

17/06/2020 09:03