Ειδήσεις για Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων ενώνουν τις δυνάμεις τους

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων ενώνουν τις δυνάμεις τους

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων υπέγραψαν μνημόνιο συνεννόησης, βάσει του οποίου θα εντείνουν τη συνεργασία τους...

20/09/2021 17:35
Το Ευρωπαικό Ταμείο Επενδύσεων διοχετεύει 420 εκατ. ευρώ σε 2 000 ελληνικές επιχειρήσεις

Το Ευρωπαικό Ταμείο Επενδύσεων διοχετεύει 420 εκατ. ευρώ σε 2 000 ελληνικές επιχειρήσεις

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) υπέγραψε τέσσερις συμβάσεις με την Alpha Bank και την Τράπεζα Πειραιώς, μέσω των οποίων θα διοχετευθούν 420 εκατ. ευρώ σε περισσότερες από 2 000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις...

27/04/2017 17:06
Εκτιμήσεις για επενδύσεις άνω των 2 δισ. ευρώ από την ΕΤΕπ στην Ελλάδα

Εκτιμήσεις για επενδύσεις άνω των 2 δισ. ευρώ από την ΕΤΕπ στην Ελλάδα

Η Ελλάδα στα τέλη του 2016 ήταν μία από τις τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες που έλαβαν τη μεγαλύτερη κατά κεφαλήν στήριξη από το...

30/03/2017 11:00