Ειδήσεις για Η μάχη της Χαιρώνειας

Σαν σήμερα έγινε η μάχη της Χαιρώνειας

Σαν σήμερα στις 2 Αυγούστου 338 π.Χ. έγινε η μάχη της Χαιρώνειας. Πρόκειται για μία από τις πολυσυζητημένες μάχες της αρχαιότητας...

02/08/2021 10:28

Σαν σήμερα έγινε η μάχη της Χαιρώνειας

Σαν σήμερα στις 2 Αυγούστου 338 π.Χ. έγινε η μάχη της Χαιρώνειας. Πρόκειται για μία από τις πολυσυζητημένες μάχες της αρχαιότητας...

02/08/2018 18:49

Σαν σήμερα έγινε η μάχη της Χαιρώνειας

Σαν σήμερα στις 2 Αυγούστου 338 π.Χ. έγινε η μάχη της Χαιρώνειας. Πρόκειται για μία από τις πολυσυζητημένες μάχες της αρχαιότητας...

02/08/2016 15:23