Ειδήσεις για Θαλασσαιμία

Θαλασσαιμία: Σημαντικές θεραπευτικές εξελίξεις

Βελτιωμένη πρόληψη και διάγνωση καθώς και οι σημαντικές θεραπευτικές εξελίξεις έχουν μετατρέψει τη θαλασσαιμία σε χρόνιο...

08/05/2019 06:55