Ειδήσεις για Θαλασσινή Δούμα

«Journey in the Labyrinth» της Θαλασσινής Δούμα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πάτρας

Την Τετάρτη 26 Απριλίου στις 8.00μμ. στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πάτρας γίνεται η έναρξη της έκθεσης φωτογραφίας με τίτλο «Journey in the Labyrinth» της Θαλασσινής...

01/05/2017 15:06