Ειδήσεις για Κέντρο Μελετών Πολιτικής για το Φύλο και την Ισότητα

«Η θέση της γυναίκας στην ελληνική κοινωνία»

«Η θέση της γυναίκας στην ελληνική κοινωνία»

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού προγράμματος που πραγματοποιήθηκε από το Κέντρο Μελετών Πολιτικής...

27/06/2022 17:54