Ειδήσεις για Κοινωνία της Πληροφορίες

Η σύνθεση του νέου ΔΣ της «Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ»

O πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της «Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ» ορίστηκαν σήμερα με απόφαση...

26/07/2019 16:07