Ειδήσεις για Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής και Ιστορία