Ειδήσεις για Μια ματιά στη συντήρηση των χειρογράφων

«Μια ματιά στη συντήρηση των χειρογράφων» στην Εθνική Βιβλιοθήκη

Με τη δράση «Μια ματιά στη συντήρηση των χειρογράφων» η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος δίνει την ευκαιρία στο κοινό να γνωρίσει τις τεχνικές...

03/10/2019 13:16