Ειδήσεις για Μπαταρίες νατρίου από σάπια φρούτα

Μπαταρίες νατρίου από σάπια φρούτα και πεσμένα φύλλα

Πρωτοποριακές μπαταρίες από οργανική ύλη κατασκευάζουν δύο ξεχωριστές ερευνητικές ομάδες στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ...

02/03/2016 15:38