Ειδήσεις για Νηρεύς

Στην Andromeda Seafood το 100% της Νηρεύς

Η εταιρεία Νηρεύς ενημερώνει ότι η ολοκληρώθηκε η καταχώριση της "Andromeda Seafood Sociedad Limitada" στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, ως νέου κατόχου των...

19/06/2020 17:38

Νηρεύς: Με 89,16% στα δικαιώματα ψήφου η Andromeda Seafood

Συνολικά 43,569,860 κοινές ονομαστικές μετοχές της ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. έναντι 0,23 ευρώ ανά μετοχή, απέκτησε...

19/12/2019 16:54

"Μπλόκ" παλαιών μετόχων με 12,2% στη "Νηρεύς"

Σε από κοινού και συνδυασμένες (en block) ενέργειες σε ό,τι αφορά τις ενδεχόμενες συζητήσεις και διαπραγματεύσεις για την πώληση στην εταιρεία Amerra...

08/10/2018 16:33

Νηρέας: Πρόωρη αποπληρωμή ομολογιών ΜΟΔ

Στην πρόωρη αποπληρωμή του συνόλου των ομολογιών του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της Εταιρείας αρχικού ποσού ευρώ 19.995.575,10 με...

13/09/2018 16:45

Νηρεύς: Τέλος οΑρ. Μπελλές από τη θέση του προέδρου του Δ.Σ.

Η ΝΗΡΕΥΣ ανακοίνωσε σήμερα ότι έλαβε ενημέρωση από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κο Αριστείδη Μπελλέ περί της απόφασής του να παραιτηθεί από την ιδιότητά...

20/08/2018 17:55