Ειδήσεις για Νύχτες Κλασικής Μουσικής

Νύχτες κλασικής μουσικής στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη

Νύχτες κλασικής μουσικής στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη

Από τις 21 έως και τις 24 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Schwarz παρουσιάζει τις «Νύχτες Κλασικής Μουσικής στη Γεννάδειο...

19/09/2021 13:46
Νύχτες Κλασικής Μουσικής στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη

Νύχτες Κλασικής Μουσικής στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη

Από τις 27 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Schwarz σε συνεργασία με τη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών...

16/09/2017 21:40