Ειδήσεις για Πέτρα Μπλοντίνα Βόλπε

«Γυναίκες με τα Όλα τους» της Πέτρα Μπλοντίνα Βόλπε

Μια ελβετική ταινία υπέρ της γυναικείας ψήφου. Το 1971, η ελβετική ύπαιθρος δεν επηρεάζεται από τις μεγάλες κοινωνικές αναταραχές...

17/04/2019 04:47