Ειδήσεις για Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ»

Σκληρή ανακοίνωση των ιδιωτικών κατά των δημοσίων ΚΤΕΟ

Σκληρή ανακοίνωση των ιδιωτικών κατά των δημοσίων ΚΤΕΟ

Επίσημη ανακοίνωση εξέδωσαν τρεις σύνδεσμοι ιδιωτικών ΚΤΕΟ στην Ελλάδα και συγκεκριμένα οι, «Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ», «Ένωση Ιδιωτικών ΚΤΕΟ Ελλάδας» και «Πανελλήνια Ένωση...

26/11/2012 22:56