Ειδήσεις για Πρόγραμμα υποτροφιών Αριστείας

Πρόγραμμα υποτροφιών Αριστείας της γαλλικής κυβέρνησης- Προκήρυξη 2016

Η Γαλλική Πρεσβεία στην Ελλάδα, με την υποστήριξη του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας της Γαλλίας, θέτει σε λειτουργία...

03/04/2016 07:24