Ειδήσεις για Ρευστοποιήσεις κερδών

Ρευστοποιήσεις σήμερα στο Χρηματιστήριο

Ήπιες ρευστοποιήσεις για κατοχύρωση μέρους των υψηλών κερδών που κατέγραψαν χθες οι τιμές των μετοχών εκδηλώνονται στη χρηματιστηριακή...

17/06/2020 15:05