Ειδήσεις για Σύλλογος Οικιστών Ιπποκράτειου Πολιτείας

Μοντέλο αυτό-οργάνωσης στην Ιπποκράτειο Πολιτεία

Μοντέλο αυτό-οργάνωσης στην Ιπποκράτειο Πολιτεία

Στην Ιπποκράτειο Πολιτεία, δεν υπάρχουν περιθώρια για κακούς σχεδιασμούς, για λάθη συντονισμού, για «μη επάρκεια δυνάμεων». Μια σπίθα μπορεί να επιφέρει ολοκληρωτική καταστροφή και να κινδυνέψουν...

09/04/2012 14:30