Ειδήσεις για Σύναψη 5ετούς ομολογιακού δανείου

ΕΛΤΟΝ: Σύναψη 5ετούς ομολογιακού δανείου 5 εκατ. ευρώ

Στη σύναψη πενταετούς, κοινού ομολογιακού δανείου συνολικής ονομαστικής αξίας 5.000.000 ευρώ, προχώρησε η εταιρεία ΕΛΤΟΝ, σε συνέχεια της από 24/11/2020...

26/11/2020 14:33