Ειδήσεις για ΤΕΟΡΕΝ ΜΟΤΟΡΣ Α.Ε

Ένα 7θεσιο Dacia LODGY για το «Ελληνικό Παιδικό Χωριό» στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης 

Όταν κάποιος στηρίζει φιλανθρωπικά ιδρύματα, ορφανοτροφεία, παιδικά χωριά SOS,γηροκομεία η γενικότερα κοινωφελείς οργανισμούς ,δεν μπορεί παρά να επιβραβεύσουμε τη βοήθεια που προσφέρει...

06/05/2021 15:14