Ειδήσεις για Το νερό ως κοινό αγαθό

«Το νερό ως κοινό αγαθό – Eκδήλωση του ευρωπαϊκού προγράμματος Cultural H.ID.RA.N.T.»

«Το νερό ως κοινό αγαθό – Eκδήλωση του ευρωπαϊκού προγράμματος Cultural H.ID.RA.N.T.»

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Cultural H.ID.RA.N.T., που υλοποιεί ο Δήμος Χαλανδρίου με τη συνεργασία επτά εταίρων, διοργανώνει...

22/09/2022 19:13