Ειδήσεις για έκθεση αξιολόγησης

FATF: Θετική η έκθεση αξιολόγησης της Ελλάδας για την καταπολέμηση «μαύρου» χρήματος

Θετική η έκθεση αξιολόγησης της Ελλάδος από την ομάδα χρηματοοικονομικής δράσης της FATF για την καταπολέμηση των αδικημάτων νομιμοποίησης εσόδων...

09/06/2019 15:52