Ειδήσεις για έξυπνα νησιά

Το πλαίσιο των "Έξυπνων Νησιών" περιέγραψε ο Γ. Σταθάκης

Το πλαίσιο των "Έξυπνων Νησιών" περιέγραψε ο Γ. Σταθάκης

Στη δυνατότητα «να καταστούν τα νησιά μας βιώσιμα συστήματα παραγωγής ενέργειας μέσω της αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» αναφέρθηκε ο...

09/07/2018 14:39