Ειδήσεις για έχει γεννηθεί στο εξωτερικό

Αυστρία: Από τα 8,8 εκατομμύρια κατοίκους το 1,6 εκατομμύριο έχει γεννηθεί στο εξωτερικό

Από τους 8,8 εκατομμύρια κατοίκους της Αυστρίας, το 1,6 εκατομμύριο έχει γεννηθεί στο εξωτερικό, με το 40%...

09/06/2017 16:48