Ειδήσεις για ίδρυμα της Οικογένειας Jaharis

Το ίδρυμα της Οικογένειας Jaharis έκανε νέα δωρεά στην ΑΠΟΣΤΟΛΗ και τον IOCC για τις ελληνικές οικογένειες

Ανταποκρινόμενο στην συνεχιζόμενη επισιτιστική ανασφάλεια στην Ελλάδα, το Ίδρυμα της Οικογένειας Jaharis...

13/10/2017 16:30