Ειδήσεις για α κατοικία

Συνολικά 20.429 χρήστες ξεκίνησαν τη διαδικασία αίτησης για την προστασία α' κατοικίας

Συνολικά 20.429 χρήστες έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία ετοιμασίας της αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για την προστασία της πρώτης κατοικίας...

09/09/2019 10:19