Ειδήσεις για αγορά αμυντικών συστημάτων

«Οι σύμμαχοι δεν πρέπει να παρεμβαίνουν στην αγορά όπλων από την Άγκυρα»

Οι σύμμαχοι της Τουρκίας δεν πρέπει να παρεμβαίνουν στην αγορά αμυντικών συστημάτων από την Άγκυρα από χώρες μη μέλη του ΝΑΤΟ...

06/03/2019 19:36