Ειδήσεις για αγροτική δραστηριότητα

"Μάχη" για την αντιμετώπιση νιτρορύπανσης

Σε σειρά ενεργειών προς συμμόρφωση με την απόφαση του Δικαστηρίου της 24ης Απριλίου 2015 για υπόθεση που αφορά την προστασία ελληνικών υδάτων από...

14/03/2019 20:14

Ενισχύσεις πτυχιούχων του αγροτικού τομέα έως 50.000 ευρώ μέσω ΕΣΠΑ

Έως 50.000 ευρώ μπορούν να διεκδικήσουν από πρόγραμμα του ΕΣΠΑ πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που σχετίζονται με...

24/08/2017 15:03