Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2023,

ακτοπλοικές

Άγονες…Συμφωνίες!

Τρεις υπουργοί και καμιά εικοσαριά σύμβουλοι, παρασύμβουλοι και παρατρεχάμενοι συσκέπτονται λέει για να ανακαλύψουν τρόπους έτσι ώστε το Κράτος....