Ειδήσεις για αναγνώριση υπόπτων

Η Μόσχα εκσυγχρονίζεται με HD κάμερες ταυτοποίησης και αναγνώρισης υπόπτων

Η Μόσχα αποφάσισε εντός του 2019 να αναβαθμίσει το σύστημα ταυτοποίησης ύποπτων προσώπων που ενέχονται σε εγκληματικές πράξεις, το οποίο βασίζεται...

04/12/2018 18:31