Ειδήσεις για αναδρομική χορήγηση αμοιβών

Υπ. Υγείας: Και οι γιατροί του ΕΣΥ στη ρύθμιση για αναδρομική χορήγηση αμοιβών τους που είχαν περικοπεί από το 2012

Να συμπεριληφθούν και οι γιατροί του ΕΣΥ στη γενικότερη ρύθμιση για τη χορήγηση αναδρομικών, για αμοιβές τους που είχαν περικοπεί από το 2012...

17/09/2018 16:31