Ειδήσεις για αναλήψεις μετρητών

Ακριβότερες από σήμερα οι αναλήψεις μετρητών από ΑΤΜ άλλων τραπεζών

Πιο ακριβά γίνονται από σήμερα τα μετρητά για τους καταναλωτές που χρησιμοποιούν τη χρεωστική τους κάρτα για να κάνουν ανάληψη...

22/07/2019 06:31

Φόρος στις αναλήψεις μετρητών

Σειρά μέτρων για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, με την ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και τον περιορισμό της χρήσης των μετρητών στην οικονομία προτείνουν οι...

27/11/2016 17:48