Ειδήσεις για αποκατάσταση πλημμελειών κτηματολογικών εγγραφών

Ρύθμιση για την αποκατάσταση πλημμελειών κτηματολογικών εγγραφών που αφορούν σε ακίνητα ΟΤΑ

Λύση σε μια σημαντική εκκρεμότητα του Κτηματολογίου αναφορικά με τα κοινόχρηστα και κοινωφελή ακίνητα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης φέρνει το...

29/07/2021 11:37