Ειδήσεις για αποχή καθήκοντα

Κινητοποιήσεις από τους τελωνειακούς

Το Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Τελωνειακών Υπαλλήλων Ελλάδος στη συνεδρίαση της 18ης Μαρτίου 2019 αποφάσισε ομόφωνα να προκηρύξει...

26/03/2019 13:55