Ειδήσεις για βιοομοειδή

Τα Βιο-ομοειδή αποτελούν σημαντικό εργαλείο στην αντιμετώπιση των ρευματικών νοσημάτων

Αυτό ήταν το βασικό μήνυμα του webinar που πραγματοποίησε η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού...

07/06/2021 11:56