Ειδήσεις για βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη

Πιο κοντά στη δημιουργία Εθνικού Παρατηρητηρίου βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης

Στη συγκρότηση ομάδας εργασίας, αντικείμενο της οποίας είναι ο σχεδιασμός του οδικού χάρτη με στόχο τη δημιουργία Εθνικού...

14/01/2020 14:02