Ειδήσεις για γενεσιουργές αιτίες

Βίτσας: Όσο υπάρχουν οι γενεσιουργές αιτίες οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να μεταναστεύουν

Η καταπολέμηση των γενεσιουργών αιτιών της μετανάστευσης και η καταβολή συντονισμένων προσπαθειών για την αντιμετώπισή τους...

26/10/2018 19:58