Ειδήσεις για γονικές άδειες

Η MSD ανανέωσε την πολιτική γονικών αδειών - Άδεια πατρότητας διάρκειας 12 εβδομάδων με πλήρεις αποδοχές 

Η MSD ανανέωσε την πολιτική γονικών αδειών - Άδεια πατρότητας διάρκειας 12 εβδομάδων με πλήρεις αποδοχές 

Η βιο-φαρμακευτική εταιρία MSD προχώρησε σε ανανέωση της πολιτικής αδειών της, όσον αφορά τις γονικές...

02/07/2021 12:51