Ειδήσεις για γραφεία ευρωπαϊκού κοινοβουλίου

Παρουσίαση των προτεραιοτήτων της Ρουμανικής Προεδρίας

Τη πολιτική, οικονομική και κοινωνική συνοχή που θα φέρει πιο κοντά τα κράτη, τις Περιφέρειες και τους Ευρωπαίους πολίτες...

11/01/2019 22:35