Ειδήσεις για δείκτης οικονομικής ανισότητας

Εκτίναξη του δείκτη οικονομικής ανισότητας στην Ελλάδα

Tο μερίδιο του εισοδήματος του πλουσιότερου 20% του πληθυσμού ήταν 5,2 φορές μεγαλύτερο από το μερίδιο του εισοδήματος του φτωχότερου 20% του πληθυσμού...

22/06/2021 12:44