Ειδήσεις για δεν κατάσχονται

Ειρηνοδικείο: Δεν κατάσχονται για "κόκκινα" δάνεια, εφάπαξ και σύνταξη

Μια εξαιρετικά σημαντική απόφαση, η αντοχή της οποίας βέβαια θα πρέπει να κριθεί και σε ανωτερες δικαστικές βαθμίσες, εκδόθηκε από το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης...

12/02/2019 19:19