Ειδήσεις για δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων

Θλιβερά Χριστούγεννα στο Αρμπίν

Ατμόσφαιρα θλίψης απλώνεται πάνω από την πόλη Αρμπίν και τη δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων...

26/12/2018 18:18