Ειδήσεις για δημογραφικές μεταβολές

Βασική προτεραιότητα της ΕΕ οι δημογραφικές μεταβολές

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξετάζει τις αιτίες των δημογραφικών μεταβολών και τους τρόπους αντιμετώπισης του φαινομένου, λαμβανομένων...

21/04/2021 11:47