Ειδήσεις για δημοπρασία τρίμηνων εντόκων

ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία τρίμηνων εντόκων με ελαφρώς μειωμένο επιτόκιο

Δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων διενεργήθηκε σήμερα, ύψους 625 εκατομμυρίων ευρώ. Η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο...

06/05/2020 13:52

ΟΔΔΗΧ: Έντονα αρνητική η απόδοση στη δημοπρασία τρίμηνων εντόκων

Σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 375 εκατομμυρίων ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε...

05/02/2020 14:02