Ειδήσεις για διαχείριση του νερού άρδευσης

Εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης ο κανονισμός για τη διαχείριση του νερού άρδευσης

Εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης ο κανονισμός για τη διαχείριση του νερού άρδευσης

Στην έγκριση του κανονισμού άρδευσης, ο οποίος θα καλύπτει πλήρως τις δραστηριότητες διανομής αρδευτικού νερού, με τους καταναλωτές χρήστες του, προχώρησε...

08/02/2019 18:54