Ειδήσεις για διοικητικός και οικονομικός απολογισμός

ΕΠΟ: Εγκρίθηκαν διοικητικός και οικονομικός απολογισμός, καθώς και ο προϋπολογισμός του 2021

Με την έγκριση του Διοικητικού Απολογισμού (πεπραγμένα της Εκτελεστικής Επιτροπής της περιόδου 01.06.2019 έως και 31.05.2020), του Οικονομικού...

30/06/2020 16:44