Ειδήσεις για διπλή εισφορά

Aσφαλιστικό: Σοκ για τα μπλοκάκια-διπλή εισφορά για παράλληλα ασφαλισμένους

Αυξάνονται οι επιβαρύνσεις για όσους είναι μισθωτοί και αμοίβονται παράλληλα με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών...

06/05/2016 21:24