Ειδήσεις για διπλή χρήση

To νέο TV monitor της LG ΤΚ410V έχει διπλή χρήση τηλεόρασης και υπολογιστή

To νέο TV monitor της LG ΤΚ410V έχει διπλή χρήση τηλεόρασης και υπολογιστή

Με υψηλή ανάλυση το νέο monitor κάνει εφικτή την ταυτόχρονη παρακολούθηση ταινιών και ζωντανών αθλητικών διοργανώσεων σε μία οθόνη...

16/10/2018 20:00