Ειδήσεις για δυνάμεις G και πιέσεις

Οδηγοί εναντίον πιλότων!

Οι οδηγοί αγώνων συνήθως αναφέρονται και ως πιλότοι, καθώς κατά τη διάρκεια των επιταχύνσεων, των επιβραδύνσεων και στις στροφές δέχονται ιδιαίτερα υψηλές πιέσεις και δυνάμεις...

25/10/2012 15:18