Ειδήσεις για εγκύκλιος της ΑΑΔΕ

Εγκύκλιος της ΑΑΔΕ για τις φορολογικές υποθέσεις που θα ελεχθούν κατά προτεραιότητα

Νέες οδηγίες για τις φορολογικές υποθέσεις που θα ελέγξουν κατά προτεραιότητα οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων...

04/10/2017 19:17